Hopp til innhold

Om å gå til psykolog

"Trenger jeg psykolog?"

Vår erfaring er at man ikke nødvendigvis trenger å ha betydelige vansker for å ha nytte av samtaleterapi. Noen ønsker et samtaletilbud mer som en personlighetsutvikling, noen trenger støtte fra en nøytral person mens andre igjen trenger mer spesifikk hjelp mot psykiske vansker og/eller en krevende livssituasjon. Dersom du har behov for akutt, intensiv og/eller langvarig hjelp, er det viktig at du tar kontakt med din fastlege for å undersøke hva slags helsehjelp du kan ha krav på.

Hvordan fungerer taushetsplikten?

Som psykologer (helsepersonell) er vi pålagt en omfattende taushetsplikt. Du kan lese mer om denne her: https://helsedirektoratet.no/taushetsplikt

Hvor mange timer må jeg gå i terapi?

Dette varierer betydelig. Vi bistår eksempelvis personer som trenger å få rådført seg i en sak (f.eks 1-3 timer), par som ønsker en intensiv parterapi (f. eks 8 dobbelttimer), personer som ønsker er mer ordinært terapiforløp (f.eks. 10 timer), til personer som går regelmessig eller uregelmessig over lengre tid. Vi holder i alle tilfelle en tett dialog med deg om hva som er mest hensiktsmessig, og vi henviser videre til det offentlige dersom vårt tilbud, av ulike grunner, ikke skulle være egnet i din situasjon.

Hva om jeg ikke kommer overens med min psykolog?

Kanskje oppsøker du en psykolog for første gang, eller kanskje har du tidligere erfaring med dette ? I alle tilfelle er relasjonen mellom klient og psykolog svært viktig og noe vi har fokus på. Skulle det bli vanskelig er vi behjelpelig med å bytte psykolog internt hos oss, eller på annen måte finne en løsning. Utover vår autorisasjon som psykologer er vi medlemmer av Norsk Psykologforening, og er dermed omfattet av psykologforeningens fagetiske standarder. For mer informasjon se https://www.psykologforeningen.no/publikum

Kan jeg bestille en time til barnet mitt?

Vi anbefaler i utgangspunktet at foreldre som ønsker hjelp til sine barn f.eks. kontakter barne- og familietjenesten i sin bydel (følg linken)

https://www.trondheim.kommune.no/content/1117715614/Oppvekst-og-utdanning).

Dette fordi en privatpraksis er mindre fleksibel når det kommer til samarbeidsmøter og mer oppsøkende virksomhet (møter med skoler og barnehage og lignende). Når det er sagt, så har vi erfaring med dette også, så ta gjerne kontakt dersom du tror at privat tilbud kan være aktuelt for ditt barn. I alle tilfelle er det mulig å bestille en konsulterende time for å finne en løsning. Utover dette bistår vi gjerne med familiesamtaler hvor både du/dere og barnet/barna deltar sammen.

Hva gjør jeg hvis jeg er utsatt for psykisk/fysisk vold?

Ingen skal leve i utrygghet. Dersom du føler deg truet (f.eks. av partner eller eks-partner) er det viktig at du søker hjelp hos noen som kan støtte deg i en mer akutt situasjon (f.eks. krisesenteret (tlf. 73 52 34 20) og politiet).

Trondheim kommune har her samlet oversikt over relevante steder å henvende seg: https://www.trondheim.kommune.no/content/1117726491/Voksne